Close
Chia sẻ chiến thuật đánh lô đề miền bắc bất bại không nên bỏ qua

Thống kê các lô hay về theo thứ

Những con lô hay về ngày thứ 2

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 2 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 43 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 83 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 83 – 55

Trước đó có lô 48 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 48 – 86

Trước đó có lô 12 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 12 – 65

Trước đó có lô 33 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 33 – 40

Trước đó có lô 09 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 09 – 80

Trước đó có lô 65 thì thứ 2 hay xuất hiện cặp: 65 – 44

Cặp lô hay về ngày thứ 3

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 3 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 63 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 63 – 22

Trước đó có lô 97 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 97 – 66

Trước đó có lô 58 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 58 – 61

Trước đó có lô 66 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 66 – 69

Trước đó có lô 56 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 56 – 84

Trước đó có lô 21 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 21 – 22

Trước đó có lô 14 thì thứ 3 hay xuất hiện cặp: 14 – 15

Những con lô hay về ngày thứ 4

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 4 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 13 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 13 – 64

Trước đó có lô 22 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 22 – 62

Trước đó có lô 26 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 26 – 46

Trước đó có lô 42 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 42 – 47

Trước đó có lô 85 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 85 – 88

Trước đó có lô 90 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 90 – 95

Trước đó có lô 45 thì thứ 4 hay xuất hiện cặp: 45 – 65

Lô hay về ngày thứ 5

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 5 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 24 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 24 – 61

Trước đó có lô 34 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 34 – 43

Trước đó có lô 37 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 37 – 73

Trước đó có lô 44 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 44 – 84

Trước đó có lô 47 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 47 – 74

Trước đó có lô 78 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 78 – 87

Trước đó có lô 79 thì thứ 5 hay xuất hiện cặp: 79 – 97

Dàn lô hay về thứ 6

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 6 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 14 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 14 – 41

Trước đó có lô 15 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 15 – 16

Trước đó có lô 64 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 64 – 46

Trước đó có lô 48 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 48 – 84

Trước đó có lô 78 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 78 – 87

Trước đó có lô 91 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 91 – 19

Trước đó có lô 16 thì thứ 6 hay xuất hiện cặp: 16 – 61

Lô thứ 7 hay về con gì?

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào thứ 7 để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Trước đó có lô 43 thì thứ 7 hay xuất hiện cặp: 43 – 61

Những con lô hay về ngày chủ nhật

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì admin mang tới các con lô hay xuất hiện vào chủ nhật để anh em tham khảo:

Trước đó có lô 24 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 24 – 25

Trước đó có lô 31 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 31 – 32

Trước đó có lô 52 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 52 – 56

Trước đó có lô 57 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 57 – 58

Trước đó có lô 60 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 60 – 61

Trước đó có lô 77 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 77 – 78

Trước đó có lô 80 thì chủ nhật hay xuất hiện cặp: 80 – 81

 soi cầu miền bắc 

 soi cầu miền nam 

 soi cầu miền trung